เครื่องแสกนนิ้วมือ แบบควบคุมประตู

Results 1 - 3 of 3

ระบบควบคุมประตู

P7

รุ่นใหม่ล่าสุด จอแบบ OLED หน้าปัทม์แบบสัมผัส ...

VF30

รุ่นยอดนิยม

M5

เครื่องแสกนนิ้วมือ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร